Kullanıcı Profilinde Değişiklik

Kullanıcı profili; kullanıcıların geçmişte BOOVİDİ “portal”ı üzerinden “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nden yararlanmak suretiyle yapmış oldukları alım satım işlemleri neticesinde diğer alıcı ve satıcıların değerlendirmeleri doğrultusunda verdikleri puanlar ve yaptıkları yorumların görüntülendiği bilgi sayfalarıdır. Diğer alıcı ve satıcıların verdikleri puan ve yaptıkları yorumlar tamamen kendi izlenim ve değerlendirmelerine dayanmakta olup, BOOVİDİ”nin söz konusu yorum ve puanlamalara ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. “BOOVİDİ”nin söz konusu yorum ve puanlamaların adil veya doğru olup olmadığına yönelik bir araştırma ya da değerlendirme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Diğer alıcı ve satıcılar tarafından yapılan yorum ve verilen puanlar her bir “Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu yorum ve puanlamalar değiştirilemez, silinemez, aynı “Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için tekrar oy verilemez.

Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan kategorilerden birine dahil olması halinde “BOOVİDİ”nin söz konusu yorumu kaldırma ve/veya yorum sahibinin “BOOVİDİ” üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder: Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş ve söz konusu kararın BOOVİDİye sunulmuş olması,
Yorumun argo ve ırkçı ifadeler içermesi,
Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya küçük düşürücü ifadeler içermesi,
Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm BOOVİDİ kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb. içermesi,
Yorumun boovidi.coma yanlış ve/veya sahte kullanıcı bilgisi vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan
kullanıcılar tarafından yapılmış olması,
Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından “BOOVİDİ” e bildirilmesi,