İlan Hizmetleri

“BOOVİDİ” “Portal” üzerinden vermekte olduğu ilan hizmetlerini çeşitli kategoriler altında üyelerinin kullanımına sunmaktadır. “BOOVİDİ Üyelik Sözleşmesi” içerisinde Portal üzerinden sunulan hizmetler `İlan Programları` adıyla anılmaktadır. Bu dokümanda bu hizmetlerin “BOOVİDİ” “Portal”ında yapılan kategorizasyonuna uygun olarak tanımlanması, ilgili hizmetlerin sunumu ve yararlanılmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
“Üye”ler işbu dokümanda belirtilen “Hizmet”lere ilişkin olarak ilgili “Hizmet”lerin “Portal” içerisinde detaylı olarak açıklandığı hüküm ve koşullara uygun olarak hareket etmekle mükelleflerdir. “BOOVİDİ”in “Portal” içerisinde tanımlandığı kapsam dışında ilgili “Hizmet”lere ilişkin yerine getirmek mükellefiyeti altında olduğu herhangi bir sorumluluk yoktur. BOOVİDİ İlan Hizmetleri işbu dokümanda İki kategori altında tanımlanmaktadır. Bu kategoriler sırasıyla:
Vitrinler
Özel İlan Sayfaları Hizmetleri


Özel ilan sayfaları hizmetleri


“Üye”lerin “BOOVİDİ Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin BOOVİDİ tarafından belirlenen ücret karşılığında “Üye”ler tarafından “mağaza” adı altında oluşturulacak özel ilan sayfalarında toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.
Özel ilan hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Portalın ilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir. “Üye”ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.